Khung duyệt Nội mạng

Bài này giới thiệu đặc tính kỹ thuật của Khung duyệt nội mạng.

Tính năng

 1. Đặc tính Đặc biệt
  1. Tabs
  2. Không gian làm việc
  3. So sánh trực quan
  4. Bộ lọc
  5. Đổi tên Hàng loạt
 2. Có các đặc tính cơ bản như của Windows Explorer
  1. Xem dạng Ảnh thu nhỏ và Xem thử
  2. Tìm kiếm
  3. Bảng chi tiết
  4. Thanh Thông tin
  5. Đầu trang
  6. Hỗ trợ dành cho Thư viện

Đặc tính Đặc biệt

1.1 Tabs

Mở nhiều tab cùng lúc, di chuyển tự do, nhóm chúng lại hay cắt chúng theo chiều ngang hay đứng.

Tabs

1.2 Không gian làm việc

Không gian làm việc bao gồm một số tab, vị trí bố trí của chúng và vị trí thư mục. Không gian làm việc có thể được ghi lại và phục hồi lại làm cho nó trở nên dễ dàng và nhanh chóng khi muốn chuyển tử kiểu bố trí này sang kiểu bố trí khác

Không gian làm việc

1.3 So sánh trực quan

Các tính năng so sánh trực quan so sánh hai thư mục với nhau và hiển thị sự khác biệt trực quan. Tệp tin hoặc thư mục mà bị thiếu là màu xanh, tập tin có khác nhau là màu đỏ và các tập tin đó là như nhau thì không bị tác động. Để biết thêm chi tiết xin vui lòng xem trang So sánh Trực quan.

So sánh trực quan

1.4 Bộ lọc

Để ẩn một số tập tin hoặc thư mục từ xem, thanh công cụ bộ lọc có thể được kích hoạt. Nhập vào một bộ lọc đơn giản như *. txt vào ô nhập sẽ giấu tất cả các tệp tin có phần mở rộng là txt. Muốn các kịch bản phức tạp hơn, các nhóm bộ lọc bao gồm nhiều biểu thức lọc có thể được tạo ra và được ghi lại trong bộ quản lý bộ lọc.

Bộ lọc

1.5 Đổi tên Hàng loạt

Công cụ Đổi tên Hàng loạt cho phép bạn dễ dàng và nhanh chóng đổi tên nhiều tệp tin trên một quy tắc linh hoạt.Để biết thêm chi tiết xin hãy vào trang Đổi tên Hàng loạt.

Đổi tên Hàng loạt

Có các đặc tính cơ bản như của Windows Explorer

2.1 Xem dạng Ảnh thu nhỏ và Xem thử

Đặc tính Xem trước hiển thị ảnh, tệp tin html hay text đã chọn trong ô xem thử. Xem bằng Ảnh thu nhỏ đặc biệt hữu dụng với một nhóm ảnh. Để biết thêm chi tiết xin xem tại trang Xem dạng Ảnh thu nhỏ và Xem thử.

Xem dạng Ảnh thu nhỏ và Xem thử

Việc tìm kiếm trở nên sống động bằng việc định rõ điều kiện phức hợp như là kích thước, thời gian sửa cuối cùng và các đặc tính khác của tệp tin.

Tìm kiếm

2.3 Bảng chi tiết

Bảng chi tiết hiển thị ở phía chân là một đặc tính nhạy bén khác đã được giới thiệu của hệ điều hành Windows Vista. Việc chọn tệp tin chứa chữ thông thường sẽ chỉ hiển thị các thông tin thuộc tính cơ bản như kích thước, ngày tháng và thời gian. Không tệp tin ảnh được chọn, kích thước và ngày tháng sẽ được hiển thị. Với tệp tin nhạc, tên nghệ sĩ, am-bum, nhan đề và các thuộc tính khác được hiện ra.

Bảng chi tiết

2.4 Thanh Thông tin

Thông báo thông tin không còn hiện trong hộp thoại để làm trở ngại công việc nữa. Thay vì thông báo là việc hiển thị trong Thanh thông tin cái mà hiện trên cùng khi nhìn. Ví dụ như là khi tìm kiếm tệp một thư mục cho tệp tin và chỉ số bị tắt trong thư mục này, thanh thông tin sẽ giảng giải tại sao việc tìm kiếm lâu một cách bất thường.

Info Bar

2.5 Đầu trang

Với những thư mục đặc biệt như là thư mục Libraries và Control Panel phần đầu cùng với các thông tin kèm theo đã sẵn có và được hiển thị trong phần trên cùng. Để xem ví dụ hãy xem ảnh chụp màn hình phía dưới.

2.6 Hỗ trợ dành cho Thư viện

Windows 7 introduced a new Libraries concept. A library is similar to a folder. It is basically a container which displays the files and folders of other folders. The Libraries folder contains four predefined default Libraries: Documents, Music, Pictures, and Videos. The Libraries folder can be searched and additional folders can be included.

Hỗ trợ dành cho Thư viện