So sánh trực quan

Tính năng so sánh trực quan so sánh hai thư mục và hiển thị sự khác biệt một cách trực quan sự khác biệt nội dung giữa chúng.

So sánh trực quan