SmartFTP dùng để làm gì?

SmartFTP là một trương trình máy khách FTP (File Transfer Protocol), FTPS, SFTP, WebDAV, Amazon S3, Backblaze B2, Google Drive, OneDrive, SSH, Termina. Nó giúp bạn truyền các tệp tin giữa máy tính nội bộ với với máy chủ trên Internet. Với những Đặc tính cơ bản cũng như cao cấp, SmartFTP mang đến sự đảm bảo, sự tin cậy và hiệu suất cao khi truyền làm cho nó trở thành một công cụ mạnh mẽ. Bấm vào đây để Tải về phần mềm ftp của chúng tôi.

SmartFTP có thể sử dụng cho:

 • Trang web xuất bản và bảo trì
 • Tải lên và xuống các tệp tin ảnh, tài liệu, phim ảnh và âm nhạc
 • Quản lý giao dịch chuyển tập tin. Tự động hoá tập tin chuyển giao quy trình.
 • Sao lưu dự phòng và đồng bộ hóa máy nội bộ và máy chủ

Bản phát hành SmartFTP 10.0 Build 3078

Những điểm mới

 • Windows 11 Support
  Support for the latest Windows 11 version.
 • Soạn thảo văn bản
  Spell checker, new quick find & replace, clipboard ring, indicator bar, …
 • Lưu trữ đám mây Google và Google Drive
  Hỗ trợ lưu trữ đám mây Google và Google Drive.
 • Microsoft OneDrive
  Hỗ trợ cho Microsoft OneDrive và OneDrive cho doanh nghiệp.
 • Nhiếu sự cải tiến và nâng cao khác nữa
  Xem nhật ký các thay đổi để có được thông tin chi tiết.