Đổi tên hàng loạt

Công cụ đổi tên hàng loạt cho phép bạn đễ dàng và nhanh chóng đổi tên nhiều tệp tin cùng lúc căn cứ vào quy tắc đổi tên linh hoạt.

Đổi tên hàng loạt


Tính năng

 • Bộ máy Quy tắc mạnh mẽ
  • Chuyển đổi HOA thường (chữ thường, chữ HOA, chữ Hoa, v.v..)
  • Thay thế
  • Xén ký tự thừa
  • Nối chữ vào Trước/Sau
  • Đánh số
  • Wildcard and Regular Expressions
  • Áp dụng với Tệp tin, Thư mục, Phần đuôi mở rộng
 • Xem thử
 • Ghi lại và tải lên tập hợp các quy tắc