Hỗ trợ

Hướng dẫn

Hướng dẫn

Để có được bắt đầu với SmartFTP xem các hướng dẫn từng bước.

Kiến thức cơ bản

Kiến thức cơ bản

Bằng việc tìm kiếm thông tin này, bạn có thể tìm thấy các câu trả lời cho những thắc mắc thông thường, các mẹo sử dụng và cách cập nhật một cách đúng đắn.

Diễn đàn

Diễn đàn

Bạn đang muốn tìm nơi để chia sẻ các vấn đề, báo cáo lỗi hay yêu cầu một chức năng cao hơn về sản phẩm SmartFTP của chúng tôi?

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật

Yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp từ ứng dụng: KB: Làm thế nào để liên hệ với bộ phận kỹ thuật.