Mua

Truy cập Giấy phép và Giá cả để tìm hiểu về giấy phép sử dụng và giá cả trước khi bạn đặt mua. Sản phẩm với các chức năng đầy đủ đã sẵn có để thử. Xin vui lòng dùng thử trước khi mua.

Phiên bản

Professional Ultimate Enterprise
Professional
 • FTP, FTPS, Secure FTP (SFTP)
 • Fast and reliable transfers
 • Text Editor
 • WebDAV
 • More …
Ultimate
 • Đặc tính kỹ thuật bản Pro
 • Máy khách Terminal
 • OneDrive, Google Drive
 • Password managers
 • More …
Enterprise
 • Tất cả các tính năng Ultimate
 • Scheduler
 • Amazon S3
 • Google Cloud Storage
 • More …
Mua ngay Mua ngay Mua ngay

So sánh giữa các Bản

Yêu cầu về hệ thống

 • Version 8: Windows 7 SP1, 8.0, Server 2008 R2, 2012
 • Version 9: Windows 8.1, Server 2012 R2
 • Version 10: Windows 10, 11, Server 2016, 2019, 2022

Cách thanh toán

Đơn đặt hàng thẻ tín dụng được thực hiện ngay lập tức và giấy phép được gửi qua email.

Phương thức thanh toán

Credit card online, Wire transfer, Chuyển tiền đến ngân hàng địa phương bằng tiền bản địa, Skrill.