Tải về

Tải về Chương trình cài đặt SmartFTP Client

Tải về bản mới nhất của SmartFTP Client hay cập nhật phiên bản hiện hành. Những cài đặt và dữ liệu của bạn sẽ được giữ nguyên khi cập nhật.

Tải về SmartFTP 10.0.3050.0 (32-bit)
32-bit version for Windows 11, 10, Server 2022, 2019

Tải về SmartFTP 10.0.3158.0 (64-bit)
64-bit version for Windows 11, 10, Server 2022, 2019

Tải về SmartFTP 10.0.3038.0 (32-bit)
32-bit version for Windows 10 Version 1607, 1703, 1709, 1803, Server 2016

Tải về SmartFTP 10.0.3038.0 (64-bit)
64-bit version for Windows 10 Version 1607, 1703, 1709, 1803, Server 2016

Tải về SmartFTP 9.0.2860.0 (32-bit)
32-bit version for Windows 8.1, Server 2012 R2

Tải về SmartFTP 9.0.2860.0 (64-bit)
64-bit version for Windows 8.1, Server 2012 R2

Tải về SmartFTP 8.0.2359.10 (32-bit)
32-bit version for Windows 7, 8, Server 2008 R2, 2012

Tải về SmartFTP 8.0.2359.10 (64-bit)
64-bit version for Windows 7, 8, Server 2008 R2, 2012
Tất cả các tải