Terminal

Bộ mô phỏng Terminal của SmartFTP là trình máy khách cực kỳ mạnh mẽ. Nó thường được sự dụng cùng với giao thức Secure Shell (SSH) để tạo nên một kênh truyền thông an toàn.

Terminal

Tính năng

Mô phỏng

Nhiều bộ mô phỏng được dựng sẵn

VT100, VT102, VT220, ANSI, SCO ANSI, Wyse 50/60, xterm và Linux. Hỗ trợ cho sơ đồ màu ANSI.

Phần mở rộng xterm

Hỗ trợ phần mở rộng xterm dành cho sự kiện chuột và hỗ trợ 256 màu.

Hỗ trợ Unicode

Có khả năng hiện thị phần lớn ngôn ngữ và hệ thống chữ viết.

Chế độ trình bày nhiều cột

Số cột thay đổi từ 80/132. Thay đổi được cho các chế độ khác.

Thay đổi kích thước cửa sổ

Khi kích thước cửa sổ terminal bị thay đổi, hệ thống máy mạng được thông báo. Nó đảm bảo cho việc hệ thống của máy chủ luôn luôn được đồng bộ hóa với terminal nội bộ.

Ánh xạ bàn phím

Ánh xạ các phím người dùng định nghĩa thành phím chức năng. Hỗ trợ này danh cho Emacs.


Các đặc tính khác

Bộ đệm kép

Hiển thị cực nhanh không nhấp nháy.

In ấn từ xa

Hỗ trợ in ấn trực tiếp trên máy chủ. In trực tiếp tới máy nội bộ từ ứng dụng chạy trên máy chủ.

Bộ đệm Scrollback

Bộ đệm scrollback giữ dữ liệu lịch sử của một phiên làm việc.

Tìm kiếm

Tìm kiếm trong phần đang hiển thị và trong bộ đệm.

Tìm kiếm

Dò tìm URL

Dò tìm địa chỉ urls trong bộ nhớ đệm và hiển thị chúng như các liên kết.

Dò tìm URL

Thanh công cụ Dòng lệnh

Thanh dòng lệnh cho phép lệnh tùy chọn có thể ánh xạ lên các nút. Lệnh phức hợp có thể được thêm vào và được khai báo thành một nhóm lệnh. Bạn có thể chọn nhóm mà nó hữu dụng nhất cho một phiên làm việc hay một môi trường đặc thù.

Thanh công cụ Dòng lệnh

Hiển thị toàn màn hình

Bật tắt chế độ đa tài liệu MDI và chế độ toàn màn hình. Chế độ toàn màn hình không ẩn thanh công cụ để sử dụng lệnh dễ dàng hơn.


More …

Chuyển vận thông qua Giao thức SSH.

Vận chuyển thông qua TLS.