Kiến thức cơ bản

  1. Trang chủ
  2. Features
  3. Can I resume partially downloaded files?
Ngày tạo
Ngày sửa

In trang này

Mục tin 71

Can I resume a partially downloaded file?

SmartFTP automatically resumes broken transfers.

Các từ khóa
resume partially downloaded

Các bài có liên quan


What do you think about this topic? Send feedback!