Kiến thức cơ bản

  1. Trang chủ
  2. Miscellaneous
  3. Remote assistance
Ngày tạo
Ngày sửa

In trang này

Mục tin 2752

Remote assistance

There are several options:

Chrome Remote Desktop

  1. Install Chrome Remote Desktop
  2. Send the access code

WebEx

  1. Send the WebEx Link

AnyDesk

  1. Install AnyDesk
  2. Send your AnyDesk address

 

Các từ khóa

Các bài có liên quan


What do you think about this topic? Send feedback!