Kiến thức cơ bản

  1. Trang chủ
  2. Program Errors
  3. Blocked shell extension
Ngày tạo
Ngày sửa

In trang này

Mục tin 2694

Blocked shell extension

Problem

SmartFTP has detected that a shell extension has been blocked.

Solution

Enable/unblock the shell extension:

  1. Install and run ShellExtView as administrator
  2. Enable all shell extension from SmartSoft Ltd.

Các từ khóa

Các bài có liên quan


What do you think about this topic? Send feedback!