Kiến thức cơ bản

  1. Trang chủ
  2. Problems
  3. Compatibility - PSafe LockBox
Ngày tạo
Ngày sửa

In trang này

Mục tin 2672

Compatibility - PSafe LockBox

PSafe LockBox

Problem

Opening a Local Browser in SmartFTP triggers a crash bug in PSafe LockBox's shell extension (PSafeNSEx64.dll).

Cause

Bug in PSafeNSEx64.dll. 

Solution

Uninstall PSafe LockBox.

Các từ khóa

Các bài có liên quan


What do you think about this topic? Send feedback!