Kiến thức cơ bản

  1. Trang chủ
  2. How To
  3. WebDAV configurations
Ngày tạo
Ngày sửa

In trang này

Mục tin 2667

WebDAV configurations

Provider Protocol Host Path Remarks
4shared HTTPS webdav.4shared.com /wa/ 15GB free 
ADrive HTTPS www.adrive.com /webDAV.php Premium only 
CloudMe HTTPS webdav.cloudme.com /<user>/xios/Documents/CloudMe 3GB free 

Các từ khóa
webdav

Các bài có liên quan


What do you think about this topic? Send feedback!