Kiến thức cơ bản

Trang chủ » How To » WebDAV configurations

Ngày tạo
Ngày sửa

In trang này

Mục tin 2667

WebDAV configurations

Provider Protocol Host Path Remarks
4shared HTTPS webdav.4shared.com /wa/ 15GB free 
ADrive HTTPS www.adrive.com /webDAV.php Premium only 
CloudMe HTTPS webdav.cloudme.com /<user>/xios/Documents/CloudMe 3GB free 
Otixo HTTPS dav.otixo.com / Bridge

Các từ khóa
webdav

Các bài có liên quan


What do you think about this topic? Send feedback!