Giấy phép và Giá cả cho Thư viện FTP

Giấy phép

Thư viện FTP SmartFTP được cấp phép theo từng máy tính một. Thông tin chi tiết hơn nữa có thể được tìm thấy tại Software License Agreement

Giá cả

Giá / Máy tính per year
699 USD
Mua ngay

Xin hãy liên hệ với đại lý bán lẻ nếu để đặt mua hay bạn có câu hỏi nào.

Bảng giá