Giấy phép và Giá cả cho Thư viện FTP

Giấy phép

Thư viện FTP SmartFTP được cấp phép theo từng máy tính một. Thông tin chi tiết hơn nữa có thể được tìm thấy tại Software License Agreement

Duy trì

Việc bảo trì trong năm đầu đã được bao gồm trong Giấy phép. Kế hoạch bảo trì bao gồm các cập nhật lớn nhỏ. Sự thay mới bảo trì đã được tách riêng sau năm đầu tiên.

Giá cả

Số máy tính Giá / Máy tính với 1 năm bảo trì
FTP + SFTP Protocol
1 - 30 699 USD
Không giới hạn 20 000 USD
Mua ngay

Xin hãy liên hệ với đại lý bán lẻ nếu để đặt mua hay bạn có câu hỏi nào.

Bảng giá

Để cập nhật giấy phép của mình (ví dụ như thêm giao thức SFTP) xin vui lòng sử dụng Khu vực dành cho khách hàng.