Giấy phép và Giá cả cho Thư viện FTP

Giấy phép

Thư viện FTP SmartFTP được cấp phép theo từng máy tính một. Thông tin chi tiết hơn nữa có thể được tìm thấy tại Software License Agreement

Giá cả

Số máy tính Giá / Máy tính per year
1 - 30 699 USD
Không giới hạn 20 000 USD
Mua ngay

Xin hãy liên hệ với đại lý bán lẻ nếu để đặt mua hay bạn có câu hỏi nào.

Bảng giá

Để cập nhật giấy phép của mình (ví dụ như thêm giao thức SFTP) xin vui lòng sử dụng Khu vực dành cho khách hàng.