Đa tải lên

Đặc tính đa tải cho phép bạn dễ dàng tải lên các tệp tin và thư mục tới nhiều máy chủ chỉ bằng một cú click chuột. Thay vì kết nối đến từng máy chủ để tải lên một cách thủ công, bạn có thể chọn các máy chủ trực tiếp từ cửa sổ danh bạ.

Xem phần hướng dẫn tải lên nhiều tệp tin đồng thời

Đa tải lên