ฐานความรู้

  1. หน้าแรก
  2. Server Errors
  3. 421 No Transfer Timeout
สร้าง
เปลี่ยนแปลง

พิมพ์หัวข้อ

หัวข้อ 45

421 No Transfer Timeout

Problem

421 No Transfer Timeout (120 seconds): closing control connection. Connection closed.

Cause

The FTP server is set to log you off at the specified idle time limit.

Solution

Enable the Keep Alive feature to help you stay connected. For more information, see KB: How To keep a connection open

คีย์เวิร์ด
connection keep alive timeout

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
icon How To keep a connection open


What do you think about this topic? Send feedback!