ใบอนุญาตและการซื้อ

ใบอนุญาต

SmartFTP is available for a free 30-day evaluation. During this trial period, SmartFTP will operate as SmartFTP Enterprise Edition with no limitations. If you would like to continue using SmartFTP after your evaluation, a license for SmartFTP must be purchased. The following two licensing options are available.

Perpetual License

The license provides the right to use the current version of the software. Updates and support are provided for 1 year. A perpetual license does not expire.

Subscription License

The software can be used during the subscription period. The license provides the right to upgrades to the latest version. Compatibility with operating system updates is guaranteed through updates. The subscription is billed yearly and can be canceled at any time.

รายละเอียดในอนาคตกรุณาอ่าน ข้อตกลงใบอนุญาต .

Pricing

รายการราคา

กรุณา ติดต่อ ฝ่ายขาย ถ้ารายการแบบที่คุณกำลังหาซื้อไม่มีในรายการ.