ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดตัวติดตั้ง SmartFTP Client

ดาวน์ดหลดเวอร์ชั่นล่าสุดหรืออัพเกรด SmartFTP เวอร์ชั่นปัจจุบันของคุณ การตั้งค่าของคุณและไฟล์ข้อมูลของคุณก่อนหน้านี้จะถูกเก็บรักษาไว้อยู่เหมือนเดิม

ดาวน์โหลด SmartFTP 9.0.2802.0 (32-bit)
32-bit version for Windows 10, 8.1, Server 2019, 2016, 2012 R2

ดาวน์โหลด SmartFTP 9.0.2802.0 (64-bit)
64-bit version for Windows 10, 8.1, Server 2019, 2016, 2012 R2

ดาวน์โหลด SmartFTP 8.0.2359.3 (32-bit)
32-bit version for Windows 7, 8, Server 2008 R2, 2012

ดาวน์โหลด SmartFTP 8.0.2359.3 (64-bit)
64-bit version for Windows 7, 8, Server 2008 R2, 2012
ดาวน์โหลดทั้งหมด