ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดตัวติดตั้ง SmartFTP Client

ดาวน์ดหลดเวอร์ชั่นล่าสุดหรืออัพเกรด SmartFTP เวอร์ชั่นปัจจุบันของคุณ การตั้งค่าของคุณและไฟล์ข้อมูลของคุณก่อนหน้านี้จะถูกเก็บรักษาไว้อยู่เหมือนเดิม

ดาวน์โหลด SmartFTP 9.0.2609.0 (32-bit)
32-bit version for Windows 8.1, 2012 R2, 10, 2016

ดาวน์โหลด SmartFTP 9.0.2609.0 (64-bit)
64-bit version for Windows 8.1, 2012 R2, 10, 2016

ดาวน์โหลด SmartFTP 8.0.2357.20 (32-bit)
32-bit version for Windows 7, 2008 R2, 8, 2012

ดาวน์โหลด SmartFTP 8.0.2357.20 (64-bit)
64-bit version for Windows 7, 2008 R2, 8, 2012

ดาวน์โหลด SmartFTP 5.0.1364.0 (32-bit)
32-bit version for Windows XP, 2003, Vista, 2008

ดาวน์โหลด SmartFTP 5.0.1364.0 (64-bit)
64-bit version for Windows XP, 2003, Vista, 2008
ดาวน์โหลดทั้งหมด