Terminal

SmartFTP Terminal er en kraftig terminalemuleringsklient. Den brukes vanligvis i kombinasjon med Secure Shell-protokollen (SSH), noe som garanterer en sikker kommunikasjonskanal.

Terminal

Funksjoner

Emulering

Støttede emuleringer

VT100, VT102, VT220, ANSI, SCO ANSI, Wyse 50/60, xterm og Linux. Støtte for ANSI-fargeskjemaet.

xterm-utvidelser

Støtter xterm-utvidelser for musehendelser og støtte for 256 farger.

Unicode-støtte

Mulighet til å vise tekst fra de fleste av verdens språk og skriftsystemer.

Visningsmodi med ulike kolonneantall

Bytting mellom 80 og 132 kolonner. Manuell konfigurasjon for andre modi.

Endring av vindusstørrelse

Når størrelsen på terminalvinduet endres, varsles det eksterne systemet. Dette sikrer at det eksterne systemet alltid er synkront med den lokale terminalen.

Tastaturoppsett

Tilordne brukerdefinerte taster til funksjonstaster. Støtte for Emacs.


Andre funksjoner

Dobbeltbufring

Superrask skjermoppdatering helt uten flimring.

Ekstern utskrift

Støtte for vertsbasert utskrift. Skriv ut direkte til en lokal skriver fra et program som kjører på verten.

Tilbakerullingsbuffer

Tilbakerullingsbufferen inneholder øktshistorikken.

Tekstsøk

Søk etter tekst i skjermbildet og i tilbakerullingsbufferen.

Tekstsøk

URL-gjenkjenning

Gjenkjenner URL-er i skjermbufferen og viser dem som hyperkoblinger.

URL-gjenkjenning

Kommandolinje

Kommandolinjen tillater at egendefinerte kommandoer tilordnes til knapper. Flere kommandoer kan legges til og tilordnes til en kommandogruppe. Du kan velge gruppen som er mest nyttig for en gitt økt eller et gitt miljø.

Kommandolinje

Fullskjermstøtte

Veksle mellom MDI-modus og fullskjerm. Fullskjermmodus omfatter en tittellinje som skjules automatisk, og som gir rask tilgang til kommandoene.


More …

Transport over SSH-protokollen.

Transport over TLS.