Kiến thức cơ bản

  1. Trang chủ
  2. Program Errors
  3. KB2533623 not installed
Ngày tạo
Ngày sửa

Mục tin 2695

KB2533623 not installed

Problem

A required Windows security hotfix (KB2533623, superseded by KB2758857) has not been installed.

Solution

Install the security hotfix.

References

  1. KB2758857 for 64-bit
  2. KB2758857 for 32-bit

Các từ khóa