Kiến thức cơ bản

Ngày tạo
Ngày sửa

In trang này

Mục tin 2606

SDK

SDK (Software Development Kit)

SmartFTP can be automated using COM. Please read more about it on the SDK feature page:
Features - SDK

 

Các từ khóa
SDK

Các bài có liên quan


What do you think about this topic? Send feedback!