Thành phần bổ xung

Bộ Xem thử Nội dung

Bộ xem nội dung hiển thị nội dung của tệp tin đã chọn trong SmartFTP và Windows Explorer. Cũng bao gồm luôn cả bộ xem nfo.
Tải về và thông tin thêm...