SDK (інструментарій розробки програмних засобів)

The SmartFTP Client Software Development Kit (SDK) offers you the ability to extend SmartFTP and it allows you to automate SmartFTP. The objects are accessible through COM interfaces which can be used in any modern language.

Надати Приклади

Приклади, показані тут, є частиною налаштувань SDK, які можуть бути завантажені нижче.

Черга Передачі

Додати об'єкти до Черги Передачі

Створює нові об'єкти та додає їх до черги передачі у запущеному екземплярі SmartFTP.
Розміщення: Samples\TransferQueue\C#
Розміщення: Samples\TransferQueue\AddToQueue
Розміщення: Samples\TransferQueue\AddItemToQueue

Transfer Queue Plugin

Sample plugin in C++
Розміщення: Samples\TransferQueue\SamplePlugin

Вибране

Створити нове Вибране

Створити новий об'єкт та додати його до файлу XML.

Імпортує Вибране з файлу CSV

Аналізує файл CSV, створює вибрані та зберігає їх як xml файли.

SmartFTP

Керування Браузерами

Знаходить поточне розміщення всіх відкритих браузерів. Відкриває нові браузери або закриває існуючі.

Статистика Передачі

Опитує SmartFTP на предмет поточної швидкості відвантаження та завантаження і записує дані у файл csv.
Розміщення: Samples\TransferQueue\Performance Counter

Статистика Передач з використанням інструментарію RRDtool

Використовує інструментарій RRDtool для генерування статистики передач.
Розміщення: Samples\SmartFTP\rrdtool

Ідеї

Наслідуючи певні ідеї, стосовно програм та додатків, які можуть створюватися з використанням SDK.

Вибране

  • Імпорт Вибраних/Сайтів з інших програм/баз даних до SmartFTP.
  • Експорт вибраних до бази даних

Черга Передачі

  • Заповнення черги передачі об'єктами з бази даних, текстового файлу чи RSS подачі.
  • Створити програму, яка використовує чергу передачі для автоматизування передачі.
  • Створює Windows обслуговування для резервного копіювання/синхронізувати файли, використовуючи чергу передачі.
  • Запускати команди, оновлювати файли, записувати реєстрацію чи повідомляти користувачів після завершення передачі об'єкту.

Download

Завантажити SmartFTP SDK

Змінити Лоґ