SDK (інструментарій розробки програмних засобів)

The SmartFTP Client Software Development Kit (SDK) offers you the ability to extend SmartFTP and it allows you to automate SmartFTP. The objects are accessible through COM interfaces.

Надати Приклади

The following samples are included in the SDK:

Черга Передачі

Додати об'єкти до Черги Передачі

Створює нові об'єкти та додає їх до черги передачі у запущеному екземплярі SmartFTP.
Розміщення: Samples\TransferQueue\AddToQueue
Розміщення: Samples\TransferQueue\AddItemToQueue

Transfer Queue Plugin

Sample plugin in C++
Розміщення: Samples\TransferQueue\SamplePlugin

SmartFTP

Статистика Передачі

Опитує SmartFTP на предмет поточної швидкості відвантаження та завантаження і записує дані у файл csv.
Розміщення: Samples\TransferQueue\Performance Counter

Статистика Передач з використанням інструментарію RRDtool

Використовує інструментарій RRDtool для генерування статистики передач.
Розміщення: Samples\SmartFTP\rrdtool

Ідеї

Some ideas of applications and plugins that can be created using the SDK.

Вибране

  • Імпорт Вибраних/Сайтів з інших програм/баз даних до SmartFTP.
  • Експорт вибраних до бази даних

Черга Передачі

  • Заповнення черги передачі об'єктами з бази даних, текстового файлу чи RSS подачі.
  • Створити програму, яка використовує чергу передачі для автоматизування передачі.
  • Запускати команди, оновлювати файли, записувати реєстрацію чи повідомляти користувачів після завершення передачі об'єкту.

Buy

Buy SmartFTP SDK

Змінити Лоґ