FTP Kitaplığı Genel Bakış

Giriş

The SmartFTP FTP Library component (COM) provides file transfer functionality using the FTP and SFTP protocol. It offers a wide range of features, reliable and secure file transfers (SSH and TLS). The component takes advantage of the COM technology which makes it possible to use it in numerous environments such as Visual Basic, Visual C++, JavaScript/VBScript, VB.NET, C#.NET, Delphi, etc.

FTP Kitaplığı İndir

Eğer ftp istemcisi, SmartFTP'yi arıyorsanız indirme sayfasına gidin.

Özellikler

Genel

 • Devam ettirme özellikli Gönderim ve İndirme
 • Dizin Oluştur, Yeniden adlandır ve Kaldır
 • Dosya Taşı/Yeniden Adlandır ve Sil
 • IPv4 ve IPv6
 • Uluslararası Alan İsimleri (IDN)
 • Gelişmiş NAT/UPnP/ICS/ICF Desteği
 • UTF8 / Unicode Desteği
 • SOCKS4, SOCKS4A, SOCKS5, HTTP Proxy Desteği
 • 64-bit Dosya Boyutu Desteği (> 4GB)
 • Transfer Hız Sınırlaması (Genel ve her bağlantı için)
 • Dosya Kayıt Defteri
 • Çoklu Dil Desteği
 • Transfer sırasında dosya şifrelemesi
 • Native Windows x64, x86 and arm64 support
 • FIPS 140-3, 140-2, 186-4 compliant
 • Compatible with Windows 11, 10, 8.1, Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
 • Tamam HTML Yardım

FTP / FTPS

 • Sunucudan Sunucuya (FXP) Dosya Transferi
 • Güvenli Transferler(TLS)
 • Sıkıştırma (MODE Z)
 • Transfer Bütünlüğü (XCRC, XMD5, XSHA1)
 • Machine Readable Listing (MLSD)
 • FTP Parser (Unix, MLST, VMS, MVS, DOS, HP-UX, zOS)
 • Gelişmiş NAT/UPnP/ICS/ICF Desteği
 • Dosya Değiştirilme Zamanı Belirle/Al (MDTM, MFMT, SITE UTIME)
 • IP Yineleyici
 • Yerel Port Sınırlaması
 • Unix Uzantıları Belirle (SITE CHMOD Wrapper)

SSH üzerinden SFTP

 • SFTP Protokol Sürümü: 1-6
 • Host Anahtarı Algoritmaları: RSA, DSA, ECDSA, Ed25519
 • Encryption Algorithms: aes128-ctr, aes256-cbc, aes192-cbc, aes128-cbc, 3des-cbc, aes128-gcm@openssh.com, aes256-gcm@openssh.com
 • Anahtar Takası: DH, DH group exchange (DHGEX), Elliptic Curve DH (ECDH), Curve25519
 • Doğrulamalar: password, publickey, Kerberos v5 (GSSAPI/SSPI), Smart Card (PKCS#11), X.509 sertifikaları, keyboard-interactive, SecurID, hostbased, hiçbiri
 • Sıkıştırma: zlib, zlib@openssh.com, none
 • HMAC Algorithms: hmac-sha2-256, hmac-sha2-512, hmac-sha1
 • Performans: Performans isteyen algoritmalar için geliştirilmiş derleyici.
 • İnteroperabilite: Mevcut tüm açık SFTP/SSH sunucu kurulumlarıyla test edildi. Yanlış kurulumlara rastladığında otomatik olarak başka yöntemler dener.