ฐานความรู้

  1. หน้าแรก
  2. Client Errors
  3. Invalid message
สร้าง
เปลี่ยนแปลง

หัวข้อ 2713

Invalid message

Problem

Invalid message.

HRESULT error: FTPLIB_E_SSH_INVALIDMESSAGE (0x80043124)

Cause

The server has sent an invalid message.

Solution

คีย์เวิร์ด