ฐานความรู้

  1. หน้าแรก
  2. Client Errors
  3. License error
สร้าง
เปลี่ยนแปลง

หัวข้อ 2664

License error.

Problem

License error.

HRESULT error: FTPLIB_E_LICENSE (0x80043107)

Cause

The FTP Library was unable to acquire a license. This happens if the internal integrity check fails.

Solution

คีย์เวิร์ด