ฐานความรู้

  1. หน้าแรก
  2. How To
  3. How To disable the Transfer Queue animation
สร้าง
เปลี่ยนแปลง

หัวข้อ 2603

How To disable Transfer Queue animation

  1. Go to menu: File - Settings
  2. Then go to the Interface dialog
  3. Uncheck the [ ] Show Transfer Queue animation checkbox

คีย์เวิร์ด
queue,animation