ฐานความรู้

  1. หน้าแรก
  2. Features
  3. VMS Path Handling
สร้าง
เปลี่ยนแปลง

หัวข้อ 11

VMS Path Handling

You can use the following path style to access the VMS storage in SmartFTP:

VMS Storage Directory Path
SYS$USER: /SYS$USER:/
SYS$USER:[ANONYMOUS] /SYS$USER:/ANONYMOUS/
SYS$USER:[ANONYMOUS.PUB] /SYS$USER:/ANONYMOUS/PUB/
SYS$USER:[BLABLA.PUB.TEST] /SYS$USER:/BLABLA/PUB/TEST/

คีย์เวิร์ด
vms