ฐานความรู้

สร้าง
เปลี่ยนแปลง

พิมพ์หัวข้อ

หัวข้อ 2709

Unexpected remote id

Problem

Unexpected remote id.

HRESULT error: FTPLIB_E_SSH_UNEXPECTEDREMOTEID (0x80043120)

Cause

The server sent an unexpected identification string. The client expects a string in the form of:
SSH-protoversion-softwareversion SP comments CR LF

It is strong indication that there is no SSH server running at the entered host and port.

Solution

  • Make sure the host name and port is correct

คีย์เวิร์ด

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


What do you think about this topic? Send feedback!