ฐานความรู้

สร้าง
เปลี่ยนแปลง

พิมพ์หัวข้อ

หัวข้อ 2659

Transfer Filters

Transfer Filter

Properties

Date

Format: yyyy/mm/dd:hh:mm:ss.fff
e.g. 2007/01/30:12:00:00.000

Comparer

RegExp

KB: Regular Expressions

WildCard

? Match a single character
* Match any number of characters 

E.g. *.txt

คีย์เวิร์ด

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


What do you think about this topic? Send feedback!