ฐานความรู้

สร้าง
เปลี่ยนแปลง

พิมพ์หัวข้อ

หัวข้อ 11

VMS Path Handling

You can use the following path style to access the VMS storage in SmartFTP:

VMS Storage Directory Path
SYS$USER: /SYS$USER:/
SYS$USER:[ANONYMOUS] /SYS$USER:/ANONYMOUS/
SYS$USER:[ANONYMOUS.PUB] /SYS$USER:/ANONYMOUS/PUB/
SYS$USER:[BLABLA.PUB.TEST] /SYS$USER:/BLABLA/PUB/TEST/

คีย์เวิร์ด
vms

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


What do you think about this topic? Send feedback!