สอนใช้โปรแกรม

เริ่มใช้

เชื่อมต่อ

โอนถ่ายข้อมูล

ดาวน์โหลด
อัพโหลด

เบ็ดเตล็ด

ตารางการโอนย้ายโฟลเดอร์

Please note that the following tutorials were done with an older version. The user interface is slightly different compared to the latest version, but the concept remains the same.

Set Permissions (CHMOD)
แก้ไขผ่านการรีโมท
เฝ้าดูโฟลเดอร์
ดูภาพตัวอย่างขนาดเล็ก
เปลี่ยนชื่ออัตโนมัติ
เปรียบเทียบภาพ
นำทางให้ตรงกัน
อัพโหลดได้หลายไฟล์
เข้ารหัสไฟล์