ตัวอย่าง FTP Library

ตัวอย่างโปรแกรม

ตัวอย่างการย่อต่อไปนี้สาธิตวิธีง่ายก็คือการใช้คอมโพเนนต์ โปรแกรมประยุกต์ตัวอย่างสมบูรณ์จะรวมอยู่ในการตั้งค่า

FTPSFTP ผ่าน SSH
VBScript แสดงตัวอย่าง แสดงตัวอย่าง
JavaScript แสดงตัวอย่าง แสดงตัวอย่าง
Visual Basic 6 แสดงตัวอย่าง แสดงตัวอย่าง
C# แสดงตัวอย่าง แสดงตัวอย่าง
VB.NET แสดงตัวอย่าง แสดงตัวอย่าง
C++ (x86, x64) แสดงตัวอย่าง แสดงตัวอย่าง
Delphi แสดงตัวอย่าง แสดงตัวอย่าง
Delphi 5 แสดงตัวอย่าง
PHP แสดงตัวอย่าง
Perl แสดงตัวอย่าง
PowerShell แสดงตัวอย่าง แสดงตัวอย่าง

โปรดดาวน์โหลด และติดตั้งการตั้งค่าตัวอย่างสมบูรณ์