ดูและแสดงภาพตัวอย่าง

ดูภาพ

มีการแสดงภาพขนาดเล็กทุกภาพในทุกโฟลเดอร์ ซึ่งจะถูกสร้างในเครื่องและการรีโมทไฟล์

ดูตัวอย่าง

ดูภาพ

พรีวิว

การแสดง ภาพ, html และข้อความ ด้วยคลิ๊กเดียว เป็นการทำงานของฟังก์ชั่นเสริมรูปแบบไฟล์รายละเอียดใน โค้ดแสดงแฮนด์เลอร์.

พรีวิว