ดูและแสดงภาพตัวอย่าง

ดูภาพ

มีการแสดงภาพขนาดเล็กทุกภาพในทุกโฟลเดอร์ ซึ่งจะถูกสร้างในเครื่องและการรีโมทไฟล์

ดูตัวอย่าง

ดูภาพ

พรีวิว

The Preview feature shows images, html and text files with one click. Support for additional file formats is provided in the Source Preview Handler.

พรีวิว