ตารางเวลา

ด้วย SmartFTP คุณสามารถจัดกำหนดการงานจะเรียกใช้เวลาที่กำหนดและซ้ำในช่วง

ดูกำหนดการสาธิต

ทริกเกอร์

สามารถระบุเงื่อนไขหลายเงื่อนไขเมื่อมีการดำเนินการงาน

ทริกเกอร์

การตั้งค่า

ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่า เวลาเริ่มต้นและวันหมดอายุสามารถตั้ง นอกจากนี้ยัง สามารถเกิดงานรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือ ในช่วงกำหนดเอง

การตั้งค่า