เข้ารหัสไฟล์

การเข้ารหัสไฟล์ของคุณจะเข้ารหัสที่เครื่องเซิฟเวอร์ หมายถึง ไฟล์ของคุณจะถูกป้องกันโดยเริ่มจากการมองหรือใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลเป็นเจ้าของเทคนิคการเข้ารหัสไฟล์ด้วยรหัสผ่านที่มีเงื่อนไขของเจ้าของ ก่อนที่เขาจะออกจากเคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อคุณดาวน์โหลดไฟล์ หรือเข้ารหัสไฟล์เป้นการส่งข้อมูลอันแรกไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณและถอดรหัสไฟล์ด้วยรหัสผ่าน

สอนการเข้ารหัสไฟล์

เข้ารหัสไฟล์