โค้ดแสดงแฮนด์เลอร์

ตัวจัดการตัวอย่างแหล่งที่มาแสดงตัวอย่างของแฟ้มต้นฉบับที่เลือก SmartFTP, Windows Explorer และ Microsoft Outlook

SmartFTP สามารถใช้งานได้ 2 แบบ คือ Local Browser และ Remote Browser.

แสดงซอร์ซโค้ดด้วย SmartFTP

ยังมีใช้ตัวจัดการแสดงตัวอย่างแหล่งที่มาถ้าเปิดใช้งานบานหน้าต่างแสดงตัวอย่างใน Windows Explorer

แสดงซอร์ซโค้ดด้วย Windows Explorer

เวอร์ชั่นล่าสุดสนับสนุนรูปแบบไฟล์ตามนี้ :
 • ActionScript (.as, .mx)
 • ASP (.asp)
 • ASPX (.aspx)
 • AutoIt (.au3)
 • Bash (.sh, .bsh)
 • Batch (.bat, .cmd)
 • Caml (.ml, .mli, .sml, .thy)
 • C (.c)
 • C++ (.cpp, .cxx, ,.cc, .h, .hxx, .rgs)
 • C# (.cs)
 • CSS (.css)
 • D (.d)
 • Diff (.diff, .patch)
 • Fortran (.f, .for, .f90, .f95, .f2k)
 • Ini (.ini, .inf, .reg, .url)
 • Inno Setup (.iss)
 • Java (.java)
 • JavaScript (.js)
 • JavaServer Pages (.jsp)
 • Lisp (.lsp, .lisp)
 • Makefile (.mak)
 • Matlab (.m)
 • NFO (.nfo)
 • NSIS (.nsi, .nsh)
 • Pascal (.pas, .inc)
 • Perl (.pl, .pm, .plx)
 • PHP (.php, .php3, .phtml)
 • PowerShell (.ps1)
 • Python (.py, .pyw)
 • R (.r)
 • Resource (.rc)
 • Smalltalk (.st)
 • TeX (.tex)
 • SQL (.sql)
 • VB (.vb)
 • VBScript (.vbs)
 • XML (.xml, .xsd, .xsml, xsl, .kml)

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดตัวจัดการแสดงตัวอย่างแหล่งที่มา (32 บิต)

ดาวน์โหลดตัวจัดการแสดงตัวอย่างแหล่งที่มา (64 บิต)

บันทึกการเปลี่ยนแปลง