มีอะไรใหม่ในเวอร์ชั่นนี้

rss RSS

KeePassRest

เวอร์ชัน 1.0.8

  • The HTTPS server uses a sha256 signed certificate now