$this->headLink([ 'rel' => 'dns-prefetch', 'href' => '//static.smartftp.com', ], 'APPEND');

FTP Library nerladdning

Ladda ner SmartFTP FTP Library installationsprogram

Ladda ner installationsprogrammet här för att installera eller uppgradera SmartFTP FTP Library. Det innehåller komponenten, exempel och hjälpfilen.

Ladda ner SmartFTP FTP Library 4.0.627.0

Ändringslogg

Om du letar efter SmartFTP, FTP-klient, gå till dess data överför sida.