Schema

Med SmartFTP kan du schemalägga uppgifter som kommer att köra en viss tid och upprepade i intervaller.

Visa schema Demonstration

Utlösare

Multiple conditions can be specified when a task will be executed.

Utlösare

Inställningar

In the settings dialog the start and expiration time can be set. Furthermore the task can recur daily, weekly, monthly or on a custom interval.

Inställningar