SmartFTP 3.0.1027

Превода на версия 3.0.1027 е готова за