SmartFTP 3.0.1026

Може да свалите версия 1026

Thanks a lot for the update ;-)