Norsk oversetting i gang igjen

Norsk språkpakke for versjon 3.0.1025 er under arbeid nå, og kan ventes i løpet av den nærmeste måneden.