3.0.1016 (846 KB)

Превода на 3.0.1016 (846 KB) е наличен за сваляне.
Виждам че се увеличаваме, а това е добре

Превода на 3.0.1016 (846 KB) е наличен за сваляне.
Виждам че се увеличаваме, а това е добре

Аз съм на 70%, но щом си го направил. Няма да продължавам. Ако искаш мога да ти помагам в превеждането!