Indeling scherm

Inmiddels nog een tweede vraag :
Als het scherm vertikaal is ingedeeld wil ik graag links de website en rechts de bijhorende map.
Ik heb nu alleen maar 2 naast elkaar liggende sites.
Geert