Bilderna blir kryss n

Jag har anv

Men hall

Nu har jag l

Hej.

Bra att problemet

Hm, ja det