Tecken utan ascii

Hej!
I en viss server kommer jag inte in i mappar som inneh

Hej!
I en viss server kommer jag inte in i mappar som inneh

Hej.

Jag vet faktiskt inte, tyv