ssl och search

1 Klarar den Remote FTP file search?
2 Smartftp klarar ssl men klarar den


1 Klarar den Remote FTP file search?
2 Smartftp klarar ssl men klarar den