kieliversiota

tuohon 1.5.990:aan kyselen uutena h