Súhrn vedomostí

  1. Domov
  2. Special characters (#,@,:) in URLs
Vytvoreneé
Upravené

VytlačiŤ článok

Článok 102

Special characters (#,@,:) in URLs

Special characters as #,@,: in URLs have to be hex encoded.

Example: Your password is ###
It gets encoded to ftp://user:%23%23%23@host.com
where 23 is the hex value (0x23) of '#'

Character Hex Conversion
#%23
space%20
@%40

Kľúčové slová

Podobné články


What do you think about this topic? Send feedback!